for Ladies

Treatment for Ladies

  Facial treatment "Mountain air"

Facial treatment "Mountain air"

€ 98,--
Details
  Facial teatment "Mountain spring"

Facial teatment "Mountain spring"

€ 98,--
Details
  Lady package Allgäu

Lady package Allgäu

€ 150,--
Details
  Like a Queen

Like a Queen

€ 240,--
Details
  Facial Treatment De LUXE for her

Facial Treatment De LUXE for her

€ 139,--
Details
  Gesichtsbehandlung Anti Akne

Gesichtsbehandlung Anti Akne

€ 98,--
Details
  Facial treatment for senstive skin

Facial treatment for senstive skin

€ 98,--
Details
  Facial Treatment small

Facial Treatment small

€ 65,--
Details
  Anti–Age Facial Treatment

Anti–Age Facial Treatment

€ 98,--
Details

for Gentlemen

Treatments for Gentlemen

  Men's package Allgäu

Men's package Allgäu

€ 150,--
Details
  Like a King

Like a King

€ 230,--
Details
  Facial Treatment deluxe just for him

Facial Treatment deluxe just for him

€ 98,--
Details

for Couples

Treatment for couples

  Privat Spa-Suite

Privat Spa-Suite

€ 160,--
Details
  Rübezahl Mountain Spirit Ritual

Rübezahl Mountain Spirit Ritual

€ 222,--
Details
  Alpine romantic - time together

Alpine romantic - time together

€ 320,--
Details

for pregnant women

Treatment for pregnant women

  Traetment for the pregnant "Stork"

Traetment for the pregnant "Stork"

€ 150,--
Details
  Treatment for the pregnant "Baby luck"

Treatment for the pregnant "Baby luck"

€ 240,--
Details

Massages

Massages

€ 109,--
Details
  Allgäu herbal compress partial massage

Allgäu herbal compress partial massage

€ 56,--
Details
  Abhyanga massage

Abhyanga massage

€ 96,--
Details
  Head and neck massage

Head and neck massage

€ 39,--
Details
  Back massage with Aroma-Oil

Back massage with Aroma-Oil

€ 39,--
Details
  Back massage with hay flowers

Back massage with hay flowers

€ 58,--
Details
  Full body massage

Full body massage

€ 69,--
Details
  Allgäu stone back massage

Allgäu stone back massage

€ 44,--
Details
  Massage with Hot Stones

Massage with Hot Stones

€ 88,--
Details
  Energy balance Massage

Energy balance Massage

€ 74,--
Details
  Lomi Lomi partial body massage

Lomi Lomi partial body massage

€ 49,--
Details
  Lomi Lomi full body massage

Lomi Lomi full body massage

€ 98,--
Details
  Foot massage

Foot massage

€ 39,--
Details

Ayurveda

Ayurvedic treatments

  Abhyanga massage

Abhyanga massage

€ 96,--
Details
  Shiroabhyanga

Shiroabhyanga

€ 72,--
Details
  Padabhyanga foot massage

Padabhyanga foot massage

€ 50,--
Details
  Garshana - The Ayurvedic peeling method

Garshana - The Ayurvedic peeling method

€ 69,--
Details

Baths & Softpack

Baths & Softpack

  Alpine herbal bath

Alpine herbal bath

€ 40,--
Details
  Alpine body pack

Alpine body pack

€ 40,--
Details
  Honey body pack "Blütenzauber"

Honey body pack "Blütenzauber"

€ 40,--
Details
  Honey body peeling "sweet temptation"

Honey body peeling "sweet temptation"

€ 25,--
Details
  Sissi & Ludwig's romantic bath

Sissi & Ludwig's romantic bath

€ 47,--
Details
  Hay flowers body wrap in Water bed

Hay flowers body wrap in Water bed

€ 40,--
Details
  Beer bath

Beer bath

€ 44,--
Details
  Hay flower bath

Hay flower bath

€ 40,--
Details

other treatments

other Beauty-treatments

  Luxury foot treatment

Luxury foot treatment

€ 87,--
Details
  Manicure

Manicure

€ 39,--
Details
  Pedicure with foot bath

Pedicure with foot bath

€ 39,--
Details
  Medical foot tendance

Medical foot tendance

€ 63,--
Details
  Foot massage

Foot massage

€ 39,--
Details
  Daytime Make-up

Daytime Make-up

€ 30,--
Details
  Evening Make-up

Evening Make-up

€ 45,--
Details
  Eyelash coloration

Eyelash coloration

€ 23,--
Details
  Eyebrow correction

Eyebrow correction

€ 18,--
Details
  Dyeing of the eyebrows

Dyeing of the eyebrows

€ 16,--
Details